JU Centar za kulturu Lukavac

Titova, Lukavac, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

035/554-440

Visited 374 times, 1 Visit today

Posted in Kreativni centri and Kulturno-umjetnička društva

Related Listings

Oslobodilaca 4, Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Historija Agora centar osnovan je 2003. godine kao društveni centar pod okriljem Fondacije građana Simin Han, današnje Fondacije tuzlanske zajednice. Read more…