Udruženje “Zemlja djece”

Mihajla i Živka Crnogorčevića, Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Website

035/257-389

Udruženje „Zemlja djece“ osnovano je 1995. godine u Tuzli, sa misijom da stalno upozorava društvo na patnju djece i da pruži organizovanu pomoć djeci u nevolji, bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu, vjersku, spolnu ili bilo koju drugu vrstu društvene pripadnosti. Udruženje realizuje psiho-socijalne projekte za djecu i mlade kroz raznolike edukativne, savjetodavne, kulturno-sportske i druge sadržaje Tuzlanskog tinejdžerskog centra „Telex“ i Omladinskog centra „Pinkland“ u Banovićima.

Protekla decenija obilježena je intenzivnim radom na poboljšanju položaja ekstremno ugrožene kategorije djece u BiH – djece koja su uključena u život i rad na ulicama. Ovoj djeci oduzeta su osnovna prava, svakodnevno su žrtve različitih oblika eksploatacije i nasilja, a vrlo često i žrtve trgovine ljudima. Direktna pomoć pomenutoj grupaciji se pruža kroz ‘Dnevni centar za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu u riziku od dospijevanja na ulici’, smješten u prostoru TTC „Telex“-a, gdje mogu dobiti različite vidove asistencije: od besplatnog obroka, do podrške u uključivanju u školski sistem i realizovanju prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Javni događaji promotivno-festivalskog i humanitarnog karaktera usmjerene ka promociji i zaštiti prava djeteta, smisaono zaokružuju djelovanje Udruženja u zajednici. Posebno treba istaći javne, dugogodišnje događaje/programe kao što su: „Jedan slatkiš, jedno dijete“, „Izbor najtinejdžera/tinejdžerke Tuzla“, Dječiji festival u okviru Dječije nedjelje „Dječiji život nije šala i mi imamo svoja prava“, „Dan djece ulice“ i dr.

„Zemlja djece“ je pokretač inicijative za osnivanje Mreže Dnevnih centara u BiH, kao i Regionalne mreže koju čine organizacije iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Kao članica Mreže NVO „Snažniji glas za djecu“ i Nezavisnog monitoring tima za praćenje Startegije za borbu protiv nasilja nad djecom svakodnevno, uz punu participaciju djece, radimo na unapređenju kvaliteta života djece, prevenciji i suzbijanju svih oblika nasilja nad djecom.

Visited 375 times, 1 Visit today

Posted in Kreativni centri

Related Listings

Pozorišna 13, Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Organizacija za djecu i mlade “Osmijeh za Osmijeh” nastala je iz uspješnog projekta “Mali vođa u zajednici” koji je implementirala Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa partnerskom… Read more…

Mihajla i Živka Crnogorčevića, Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

merican Corner Tuzla provides the information of the United States, it's history, science, culture, people, legislative, political system, commerce… We offer: books, magazines, newspapers, DVDs, internet access,… Read more…