Izložba radova autorice Azre Štilić otvara 8. izdanje Međunarodnog festivala mladih Kaleidoskop

Večeras će u međunarodnom ateljeu Ismet Mujezinović, od 21:00 sat, biti predstavljen značajan broj prostornih skulptura, koje arhitektonski i likovno mijenjaju prostor kao i određen broj eksperimentalnih fotografija

“Riječ je o akrilima velikog formata i prostornim instalacijama. Akrili sa izložbe ”Salome” su početak; svojevrsna stilska, tematska i ambijentalna ”skica” onoga što ću kasnije razvijati u mnogim drugim tehnikama, i što će biti moj potpis na svakom slijedećem nekomercijalnom dizajnu, fotografiji, skulpturi. U Ateljeu Ismet Mujezinović bit će predstavljen značajan broj prostornih skulptura, koje arhitektonski i likovno mijenjaju prostor, i određen broj eksperimentalnih fotografija”.

”Salome” je kolekcija slika XL i XXL formata urađena akrilnom tehnikom. Prostorne skulpture izađene su od različitih vrsta materijala; od konstruktivnih, arhitektonskih, teških i grubih materijala, do keramike, tekstila, i nekoliko vrsta poliuretana. Tehnike korištene u izradi su slojevite, isprepletene jedna s drugom do granica neraspoznavanja jednog materijala od drugog. Kolaž, akril, akvarel, i tuš te sve formalne slikarske tehnike. Tehnički gledano radovi su u proporciji narasli, ako su prvi, rani radovi iz predfaze melanholičnih i makabričnih portreta, do instalacija koje će publika na izložbi u Tuzli imati priliku vidjeti premijerno.

Korištene su kombinovane tehnike sa različitim vrstama materijala. Od prirodnih do artificijelnih, od nitastih izraslina građenih od bjelančevina, koje postoje samo u sisavaca, i to samo na glavi, i sve do perja, i idejama o koži, materijalnim granicama, u jednom prostoru koji je sam čovjek, i u drugom prostoru, koji su svi prostori oko njega.

Izložba prikazuje materijalne tvorevine neverbalnih prostora.