Agora centar

Oslobodilaca 4, Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Website

035/312-930

Historija

Agora centar osnovan je 2003. godine kao društveni centar pod okriljem Fondacije građana Simin Han, današnje Fondacije tuzlanske zajednice. Narednih sedam godina centar je razvijan kao poseban program Fondacije, u okviru kojeg je radio prema modelu otvorenog društvenog centra. Kada je centar prerastao nivo programa, 2010. godine Fondacija je zajedno sa korisnicima centra osnovala samostalnu organizaciju UG Agora, društveno edukativni centar za otvoreno obrazovanje I cjeloživotno učenje. Kao samostalna organizacija, uz mentorsku i finansijsku podršku Fondacije, Udruženje je nastavilo da razvija model otvorenog ovbrazovanja u zajednici, sa fokusom na neformalno obrazovanje odraslih.

O Udruženju

Udruženje građana „AGORA”, društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje, neprofitna je nestranačka, nevladina, nezavisna i dobrovoljna organizacija građana. Udruženje radi u duhu demokratičnosti, otvorenosti, tolerancije, solidarnosti i bez političkog opredjeljenja, a nastoji motivirati što veći broj građana, posebno mladih, da se uključe u demokratske procese i upravljanje sudbinom svoje zajednice.

Udruženje djeluje u polju neformalne edukacije i cjeloživotnog učenja, promovirajući koncept otvorenog obrazovanja kao posebnu filozofiju obrazovanja koja se zasniva na sljedećim načelima:
– građani imaju pravo i odgovornost da budu uključeni u proces razvoja zajednice, kroz određivanje i povezivanje potreba i potencijala zajednice, u cilju poboljšanja uslova življenja u zajednici;
– obrazovanje je proces koji traje cijeli život;
– svi pripadnici zajednice dijele odgovornost u misiji edukacije svih članova zajednice.

Naša misija

UG Agora je organizacija civilnog društva koja putem programa neformalne edukacije zasnovanih na prinicipima otvorenog obrazovanja osnažuje i jača kapacitete pojedinaca, posebno mladih kao odgovornih građana koji preuzimaju odgovornost za svoj lični razvoj i razvoj zajednice.

Visited 594 times, 1 Visit today

Posted in Kreativni centri

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Rate this by clicking a star below:

Related Listings

Pozorišna 13, Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Historija

Agora centar osnovan je 2003. godine kao društveni centar pod okriljem Fondacije građana Simin Han, današnje Fondacije tuzlanske zajednice. Narednih sedam godina centar je razvijan kao poseban program Fondacije, u okviru kojeg je radio prema modelu otvorenog društvenog centra. Kada je centar prerastao nivo programa, 2010. godine Fondacija je zajedno sa korisnicima centra osnovala samostalnu organizaciju UG Agora, društveno edukativni centar za otvoreno obrazovanje I cjeloživotno učenje. Kao samostalna organizacija, uz mentorsku i finansijsku podršku Fondacije, Udruženje je nastavilo da razvija model otvorenog ovbrazovanja u zajednici, sa fokusom na neformalno obrazovanje odraslih.

O Udruženju

Udruženje građana „AGORA”, društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje, neprofitna je nestranačka, nevladina, nezavisna i dobrovoljna organizacija građana. Udruženje radi u duhu demokratičnosti, otvorenosti, tolerancije, solidarnosti i bez političkog opredjeljenja, a nastoji motivirati što veći broj građana, posebno mladih, da se uključe u demokratske procese i upravljanje sudbinom svoje zajednice.

Udruženje djeluje u polju neformalne edukacije i cjeloživotnog učenja, promovirajući koncept otvorenog obrazovanja kao posebnu filozofiju obrazovanja koja se zasniva na sljedećim načelima:
– građani imaju pravo i odgovornost da budu uključeni u proces razvoja zajednice, kroz određivanje i povezivanje potreba i potencijala zajednice, u cilju poboljšanja uslova življenja u zajednici;
– obrazovanje je proces koji traje cijeli život;
– svi pripadnici zajednice dijele odgovornost u misiji edukacije svih članova zajednice.

Naša misija

UG Agora je organizacija civilnog društva koja putem programa neformalne edukacije zasnovanih na prinicipima otvorenog obrazovanja osnažuje i jača kapacitete pojedinaca, posebno mladih kao odgovornih građana koji preuzimaju odgovornost za svoj lični razvoj i razvoj zajednice.

Mihajla i Živka Crnogorčevića, Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Historija

Agora centar osnovan je 2003. godine kao društveni centar pod okriljem Fondacije građana Simin Han, današnje Fondacije tuzlanske zajednice. Narednih sedam godina centar je razvijan kao poseban program Fondacije, u okviru kojeg je radio prema modelu otvorenog društvenog centra. Kada je centar prerastao nivo programa, 2010. godine Fondacija je zajedno sa korisnicima centra osnovala samostalnu organizaciju UG Agora, društveno edukativni centar za otvoreno obrazovanje I cjeloživotno učenje. Kao samostalna organizacija, uz mentorsku i finansijsku podršku Fondacije, Udruženje je nastavilo da razvija model otvorenog ovbrazovanja u zajednici, sa fokusom na neformalno obrazovanje odraslih.

O Udruženju

Udruženje građana „AGORA”, društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje, neprofitna je nestranačka, nevladina, nezavisna i dobrovoljna organizacija građana. Udruženje radi u duhu demokratičnosti, otvorenosti, tolerancije, solidarnosti i bez političkog opredjeljenja, a nastoji motivirati što veći broj građana, posebno mladih, da se uključe u demokratske procese i upravljanje sudbinom svoje zajednice.

Udruženje djeluje u polju neformalne edukacije i cjeloživotnog učenja, promovirajući koncept otvorenog obrazovanja kao posebnu filozofiju obrazovanja koja se zasniva na sljedećim načelima:
– građani imaju pravo i odgovornost da budu uključeni u proces razvoja zajednice, kroz određivanje i povezivanje potreba i potencijala zajednice, u cilju poboljšanja uslova življenja u zajednici;
– obrazovanje je proces koji traje cijeli život;
– svi pripadnici zajednice dijele odgovornost u misiji edukacije svih članova zajednice.

Naša misija

UG Agora je organizacija civilnog društva koja putem programa neformalne edukacije zasnovanih na prinicipima otvorenog obrazovanja osnažuje i jača kapacitete pojedinaca, posebno mladih kao odgovornih građana koji preuzimaju odgovornost za svoj lični razvoj i razvoj zajednice.

Pozorišna 13, Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Historija

Agora centar osnovan je 2003. godine kao društveni centar pod okriljem Fondacije građana Simin Han, današnje Fondacije tuzlanske zajednice. Narednih sedam godina centar je razvijan kao poseban program Fondacije, u okviru kojeg je radio prema modelu otvorenog društvenog centra. Kada je centar prerastao nivo programa, 2010. godine Fondacija je zajedno sa korisnicima centra osnovala samostalnu organizaciju UG Agora, društveno edukativni centar za otvoreno obrazovanje I cjeloživotno učenje. Kao samostalna organizacija, uz mentorsku i finansijsku podršku Fondacije, Udruženje je nastavilo da razvija model otvorenog ovbrazovanja u zajednici, sa fokusom na neformalno obrazovanje odraslih.

O Udruženju

Udruženje građana „AGORA”, društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje, neprofitna je nestranačka, nevladina, nezavisna i dobrovoljna organizacija građana. Udruženje radi u duhu demokratičnosti, otvorenosti, tolerancije, solidarnosti i bez političkog opredjeljenja, a nastoji motivirati što veći broj građana, posebno mladih, da se uključe u demokratske procese i upravljanje sudbinom svoje zajednice.

Udruženje djeluje u polju neformalne edukacije i cjeloživotnog učenja, promovirajući koncept otvorenog obrazovanja kao posebnu filozofiju obrazovanja koja se zasniva na sljedećim načelima:
– građani imaju pravo i odgovornost da budu uključeni u proces razvoja zajednice, kroz određivanje i povezivanje potreba i potencijala zajednice, u cilju poboljšanja uslova življenja u zajednici;
– obrazovanje je proces koji traje cijeli život;
– svi pripadnici zajednice dijele odgovornost u misiji edukacije svih članova zajednice.

Naša misija

UG Agora je organizacija civilnog društva koja putem programa neformalne edukacije zasnovanih na prinicipima otvorenog obrazovanja osnažuje i jača kapacitete pojedinaca, posebno mladih kao odgovornih građana koji preuzimaju odgovornost za svoj lični razvoj i razvoj zajednice.