Plesni studio “POP Lock”

Korzo, Turalibegova, Tuzla

061856251 061898049

Plesni studio „Pop Lock“ bavi se promocijom orijentalnog plesa i muzike kao i pozitivnog uticaja istog na zdravlje zena, bez obzira kojoj starosnoj dobi pripadale. U pet godina, koliko djelujemo(ali ne pod istim imenom), edukovali smo preko 500 zena, organizovali seminare u suradnji sa „Centrom za plesnu umjetnost Venera“, kako klasicnih egipatskih stilova Raks Sharki i Raks Baladi, tako i modernih poput kabaretskog i Tribal Fusion stila, te posebne casove za trudnice i zene sa odredjenim zdravstvenim problemima. Orijentalni ples pored toga sto je izvanredna forma umjetnosti, isto tako je i izvrsna terapija, kako psihicka tako i fizicka.

Visited 308 times, 1 Visit today

Posted in Škole Plesa and Slobodno vrijeme

Related Listings

Klosterska, Tuzla

Plesni studio „Pop Lock“ bavi se promocijom orijentalnog plesa i muzike kao i pozitivnog uticaja istog na zdravlje zena, bez obzira kojoj starosnoj dobi pripadale. U pet godina, koliko djelujemo(ali ne pod istim imenom), edukovali smo preko 500 zena, organizovali seminare u suradnji sa „Centrom za plesnu umjetnost Venera“, kako klasicnih egipatskih stilova Raks Sharki i Raks Baladi, tako i modernih poput kabaretskog i Tribal Fusion stila, te posebne casove za trudnice i zene sa odredjenim zdravstvenim problemima. Orijentalni ples pored toga sto je izvanredna forma umjetnosti, isto tako je i izvrsna terapija, kako psihicka tako i fizicka.

Dom mladih, II tuzlanske brigade, Tuzla

Plesni studio „Pop Lock“ bavi se promocijom orijentalnog plesa i muzike kao i pozitivnog uticaja istog na zdravlje zena, bez obzira kojoj starosnoj dobi pripadale. U pet godina, koliko djelujemo(ali ne pod istim imenom), edukovali smo preko 500 zena, organizovali seminare u suradnji sa „Centrom za plesnu umjetnost Venera“, kako klasicnih egipatskih stilova Raks Sharki i Raks Baladi, tako i modernih poput kabaretskog i Tribal Fusion stila, te posebne casove za trudnice i zene sa odredjenim zdravstvenim problemima. Orijentalni ples pored toga sto je izvanredna forma umjetnosti, isto tako je i izvrsna terapija, kako psihicka tako i fizicka.

    Klosterska 13, Tuzla

    18:00 - 19:00

    Gotovina

    Plesni studio „Pop Lock“ bavi se promocijom orijentalnog plesa i muzike kao i pozitivnog uticaja istog na zdravlje zena, bez obzira kojoj starosnoj dobi pripadale. U pet godina, koliko djelujemo(ali ne pod istim imenom), edukovali smo preko 500 zena, organizovali seminare u suradnji sa „Centrom za plesnu umjetnost Venera“, kako klasicnih egipatskih stilova Raks Sharki i Raks Baladi, tako i modernih poput kabaretskog i Tribal Fusion stila, te posebne casove za trudnice i zene sa odredjenim zdravstvenim problemima. Orijentalni ples pored toga sto je izvanredna forma umjetnosti, isto tako je i izvrsna terapija, kako psihicka tako i fizicka.