Plivački klub “Zmaj Alpamm”

Mije Keroševića, Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Website

035/250-018, 061/721-611

Plivački klub «ZMAJ – ALPAMM» Tuzla formiran je 1993. godina, sa ciljem okupljanja djece i omladine oko jedne od najzdravijih i najljepših sportskih aktivnosti – oko plivanja. Jedan od dodatnih motiva za angažman na popularizaciji plivanja bio je i taj što je Tuzla, kao grad bez rijeka i drugih kapaciteta za upražnjavanje plivanja, bila poznata kao grad neplivača. Upravo ova činjenica bila je glavna ideja oko koje smo izgrađivali strategiju razvoja Kluba – naša škola plivanja bila je i ostala glavna okosnica svih aktivnosti Kluba. U dvadeset godina aktivnog rada uspjeli smo izgraditi najbolju školu plivanja u gradu i okolini, u kojoj je oko 5500 djece, uzrasta od 6 do 16 godina, naučilo plivati. Istovremeno, škola plivanja predstavlja izvrsnu i veoma široku bazu za stvaranje plivača – takmičara. Kroz naš takmičarski pogon prošlo je preko 500 vrsnih plivača, državnih rekordera, učesnika i pobjednika brojnih međunarodnih turnira i kupova.

Kada broj djece i omladine vezanih za naš klub, bilo kroz školu plivanja, bilo kroz takmičarske aktivnosti, uporedimo sa podacima o svim negativnim pojavama koje su u današnje vrijeme prijetnja mladima (droga, alkohol i drugi poroci), istinski smo ponosni na dosadašnji dvadesetogodišnji rad i angažman na okupljanju mladih u i oko našeg Kluba. Svima koji poznaju situaciju u sportu u našem okruženju, jasno je sa kakvim se poteškoćama svaki amaterski sportski klub, pa tako i naš, susreće. Samo svojim entuzijazmom i odricanjima, te uz pomoć roditelja naših članova i minimalnu pomoć organa i institucija (uglavnom lokalnih), uspijevamo održavati naše aktivnosti, realizirati zacrtane programe, prevazilaziti sami sebe i obezbijediti našim članovima i takmičarima osnovne (minimalne) uvjete za rad.

Ono što je za naš Klub, ali i za širu sportsku i društvenu javnost najvažnije, mi i dalje ostajemo dosljedni u našem osnovnom i prvobitnom cilju, i dalje godišnje okupljamo najmanje 300-400 djece od 6 do 16 godina u našoj školi plivanja. Školu plivanja, trenažni proces, pripremu takmičara i sva takmičenja organiziramo na bazenu Hotela „Tuzla“.

Visited 301 times, 1 Visit today

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Rate this by clicking a star below: