Doboj Istok

Doboj-Istok je općina nastala nakon Dejtonskog sporazuma (1998. godine) od dijela prijeratne općine Doboj. Nalazi se u Tuzlanskom kantonu i graniči sa općinom Gračanica. Kao administrativna jedinica je… Read more »