Super vodič

U posljednjih 5 godina, jedna od naših strateških odrednica jeste turizam i razvoj turizma u regiji. Do sada smo izdali preko 10 turističkih vodiča koji izlaze na polugodišnjem nivou. Super vodič svojim sadržajem upućuje na najrazličitije i najzanimljivije lokacije koje se tiču putovanjima, turističkim ponudama, noćnog života, kulture, ljepote i zdravlja, odijevanja i kupovine, načina prevoza i najukusnije hrane sa direktnim kontaktima i adresama, skrivenim lokacijama i poznatim resortima i destinacijama.