Prijemni ispit Savremeno-umjetničke škole u predroku!

Prijemni ispit u predroku! Savremeno-umjetnička škola vam je omogućila predrok prijemnog ispita. Iskoristite ovu priliku i iskažite svoju umjetničku stranu.

Termin je od 11 do 18h.

Pripremite se za 23.mart 2024.godine.