XI Simpozij magistara farmacije Tuzlanskog kantona na temu “Noviteti u farmaciji”

Hotel Mellain će ove godine ugostiti XI Simpozij magistara farmacije Tuzlanskog kantona na temu “Noviteti u farmaciji”.

Događaj organizira Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona.

Svrha ovog Simpozija jeste edukacija i razmjena stručnih, naučnih i praktičnih znanja i iskustava, stručnjaka iz oblasti farmacije, tenologije, biomedicine i akademske zajednice kroz prezentiranje noviteta, novih saznaja, dostignuća i novog prisutpa u pružanju zdravstvene zaštite na području svog djelovanja.

KOTIZACIJA:
Rana kotizacija do 31.03.2024. godine iznosi 100,00 KM
Kasna kotizacija od 01.04.2024. godine iznosi 120,00 KM

Kotizacija se uplaćuje na žiro – račun Komore, kod UniCredit bank, broj: 3384 4022 1525 3454 sa naznakom, kod svrhe uplate: “Uplata za Deseti simpozij magistara farmacije TK – na ime (navesti ime/a za koje se kotizacija uplaćuje)“, ili na blagajni Komore magistara farmacije Tuzlanskog Kantona (Ulica: Titova do 34, SPO lamela A/II, Tuzla).

20.04.2024., u trajanju od 9:00 do 15:00h, pozivamo vas da nam se pridružite u hotelu Mellain.