Čelić: Ime koje miriše na jagode

Čelić je smješten je na blagim padinama Majevice i dijelovima ravne Posavine i ima  dobro  razvijenu  saobraćajnu  mrežu  regionalnih i  lokalnih puteva. Odlikuju ga bogata kulturna i prirodna baština, raznolika flora i fauna, vodotoci rijeka Šibošnica i Gnjica  i velika poljoprivredna i rodna područja.

Jezero Humci

Turistička ponuda se bazira na izletnički, seoski, zdravstveno-rekreacijski, vjerski, te lovni i ribolovni turizam.
Čelić je za ljubitelje lova veoma interesantna destinacija jer se organizuju pojedinačni i grupni aranžmani za odstrel sitne i krupne divljači. Takođe, postoje uslovi za razvoj izletničkog i vjerskog turizama. Čelić raspolaže sa velikim prirodnim bogatstvom i povoljnim geografskim položajem za razvoj raznih vidova avanturističkog turizma.

Plantaže jagoda

Čelić  ima  odlične  resurse  za  razvoj  poljoprivredne  proizvodnje  i voćarstva, koji su dobra osnova za razvoj agro-turizma. Jagoda je simbol općine, a Dani jagodastog voća po  kojoj je Čelić prepoznatljiv i jedinstven,  imaju dugu tradiciju održavanja/obilježavanja.

Biciklistička staza ukupne dužine 25km prolazi kroz netaknute šumovite predjele i pravi je izazov za ljubitelje biciklizma. Ovo malo neistraženo mjesto je savršeno za posjetioce koji tragaju za boravkom u prirodnom ambijentu, organskom hranom i čistim zrakom.

Sigurni smo da ćete svim čulima osjetili ovo divno mjesto i doživjeli njegovu autentičnost. Posjetite Tuzlanski kanton. Posjetite Čelić.

Započnite svoje istraživanje i upoznajte nektaknutu prirodu, planinske ljepotice, brojne rijeke i jezera, izletišta, osjetite dah historije i bogate kulture na www.visittk.ba